Polityka prywatności i cookies

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwi-etnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu kilka informacji.

Ochrona danych osobowych od zawsze stanowi istotny element wiarygodności i zaufania naszych Klientów, dlatego przetwarzamydane osobowe zgodnie z prawem i chronimy je przed nadużyciami.Przekazujemy Państwu poniższe informacje, ponieważ chcemy, aby Państwo wiedzieli w jaki sposób i w im celu przetwarzamyPaństwa dane osobowe oraz poinformować, na jakich zasadach będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest TREKA produkcja schodów z siedzibą w Hajnówce przy ulicy Akacjowej 4, 17-200 Hajówka

W jaki sposób i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe, które pozyskujemy od Państwa podczas niewypełniana formularza dotyczącej wstepnej wyceny usługi oraz podczaszawierania umowy i w związku z jej realizacją wykorzystujemy w celach:

 • podjęcia czynności przed zawarciem umowy, jej zawarcia i wykonania. Dane przetwarzamy w okresie trwania naszychuzgodnień, realizacji umowy i rozliczeńpo jej zakończeniu;
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,rozpatrywanie reklamacji); przetwarzamy w okresie wykonywania obowiązków (np. wystawienia faktury i przechowywaniadanych) wynikających z przepisów, np. podatkowych;

W umowach na usługę stolarską pozyskujemy Państwa dane, które są nam niezbędne do zawarcia umowy i wyceny. Państwu usłu-gi podczas obowiązywania umowy możemy pozyskiwać dodatkowe Państwa dane (jak np. dane transmisyjne lub demograficzne)dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszą firmą będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi naPaństwa zapytania.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Dane będą przetwarzane na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy, do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgodylub do spełnienia obowiązków wynikającychz przepisów prawa.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

 • osoby upoważnione przez TREKA produkcja schodów– nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp dodanych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług a także administrujący naszymi systemami teleinformatycznymi lubudostępniający nam narzędzia teleinformatyczne; podmioty świadczące nam usługi prawne, ksiegowe;
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp.Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Jakie są Państwa prawa?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. MogąPaństwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także w wypadku udziele-nia zgody wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legal-ność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Gdzie można złożyć skargę w związku z naruszeniem Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danychosobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r.

Czym są pliki Cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie 

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego treka.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego treka.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego treka.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym treka.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego treka.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Telefon +48 600 964 947 E-mail biuro@treka.pl